• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

12.10.2021.

Radi određivanja primarnih i sekundarnih metabolita na našem projektu„WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ nabavljen je LC-MS uređaj s obzirom da Institut za poljoprivredu i turizam nije posjedovao sličan uređaj.

Kupljeni  tekućinski kromatograf s trostrukim masenim detektorom (UPLC-QqQ) namijenjen je za brze, osjetljive i selektivne kvantitativne analize širokog raspona bioloških molekula u kompleksnom matriksu. Instrument se može koristiti za ciljane analize metabolita, hormona, toksina ili pesticida. Uz navedeno instrument je sposoban i za analizu većih molekula kao što su peptidi.

Uređaj predstavlja okosnicu projektnog prijedloga, te nabavom uređaja omogućeno je jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture u području biotehničkih i prirodnih znanosti kao temelj za buduća istraživanja u području klimatskih promjena.

29.9.2021.

Uzgojene presadnice motra (Crithmum maritimum L.) posađene u lonce

Sjeme motra (Crithmum maritimum L.) prikupljeno je na 25 različitih lokacija s područja kvarnerskih otoka te obale Istre. Sjeme je prvotno posijano u letvarice.  Nakon toga  biljke su pikirane u kontejnere u trenutku  kada su dospjele do faze prvog  pravog lista. To je jedan od ključnih trenutaka za pikirati biljku.  Sredinom srpnja biljke su posađene u lonce te će se dalje pratiti njihov vegetativni porast.

Slika 1. Sjeme motra u petrijevkama
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 2. Biljke u kontejneru spremne za presađivanje
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 3. Postavljen pokus u plasteniku
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 4. Praćenje vegetativnog porasta biljaka
(Izvor: Sivec, 2021.)

1.6.2021.

Prikupljeno sjeme oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) i stavljeno na stratifikaciju

Plodovi oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) prikupljeni su na području istarskog poluotoka.

Nakon dopremanja istih na Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču uslijedilo je njihovo čišćenje i utvrđivanje brojnog stanja radi daljnjeg određivanja tretmana.

Prije stavljanja sjemena na stratifikaciju odrađena je njegova sterilizacija te je sjeme položeno u aluminijske kontejnere napunjene sitnim pijeskom.

Slika 1. Šparožina s plodovima
(Izvor: Sivec, 2020.)
Slika 2. Petrijevke s očišćenim sjemenom šparoga
(Izvor: Sivec, 2020.)

Slika 3. Sjeme šparoga pripremljeno za stratifikaciju u pijesku
(Izvor: Sivec, 2020.)