• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

 • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

23.5.2022.

Organizirana prva radionica projekta WildBioAdapt

Istarsko veleučilište – Universitá Istriana di scienze applicate kao korisnik projekta  i partner na projektu Institut za poljoprivredu i turizam  u sklopu projekta „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama organizirali su prvu radionicu  pod naslovom: Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Radionica je namijenjena dionicima u turizmu s ciljem njihovog upoznavanja s divljim biljnim vrstama koje mogu biti stavljene u funkciju prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama. Naglasak je stavljen na pet samoniklih biljaka, koje uključuju oštrolisnu šparogu, medvjeđi luk, obalni petrovac, portulak i obični komorač. Kroz radionicu se sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora želi potaknuti održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

Sama radionica održana je 13. svibnja 2022. u Edukacijskom gastronomskom centaru Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa samim projektom i postignutim rezultatima. Na radionici su predstavljeni radovi znanstvenika sa instituta u Poreču vezano uz divlje biljne vrste koje su fokus projekta:  portulak, obalni petrovac, medvjeđi luk, divlji koromač i oštrolisna šparuga kao nutritivni i agronomski potencijal.

Na radionici je prezentirana priprema i degustacija jela korištenjem divljih biljnih vrsta.

U sklopu radionice izrađeni su promotivni letci projekta u kojoj je zainteresirana javnost upoznata sa ciljevima projekta. Također je tiskana i verzija letaka na Brailleovom pismu kako bi informacije o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe bile dostupne i slijepim i slabovidnim osobama.

Projekt „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ nastavlja sa daljnjim aktivnostima u cilju jačanja znanstvenih istraživanja koja se mogu koristit za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru, a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude.

WildBioAdapt- Program radionice

16.5.2022.

 Sudjelovanja suradnika projekta WBA na Festivalu samoniklog bilja u Kršanu 07.05.2022. 

Na Festivalu Samoniklog bilja u Kršanu naši su suradnici imali priliku predstaviti projekt WildBioAdapt-Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama. Predstavljene su i divlje biljne vrste na koje se odnosi sam projekt. Javnost je imala mogućnost upoznati glavne ciljeve projekta, posjetitelji su imali priliku upoznati se s namjenom i načinom upotrebe samoniklih biljaka u gastronomiji. Kroz prezentacije predstavljena su široj javnosti  nova saznanja o kulinarskoj upotrebi jestivog samoniklog bilja, njegovoj hranjivoj vrijednosti i ljekovitim svojstvima.

Suradnici su predstavili slijedeće prezentacije:

 • Predstavljanje projekta Wildbioadapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama – David Košara, Marita Etinger
 • Tust je gušt – Marta Sivec
 • Motar – povrće i začin s morskih stijena – Nina Išić
 • Medvjedi luk – daje snagu medvjeda – Tvrtko Karlo Kovačević

9.5.2022.

Radionica Istarskog veleučilišta i Instituta za poljoprivredu i turizam

Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Istarsko veleučilište -Universitá Istriana di scienze applicate i Institut za poljoprivredu i turizam  u sklopu projekta „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama organiziraju  radionicu  pod naslovom: Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Sa sljedećim temama:

 • Prezentacija projekta„WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“
 • Divlje svojte u funkciji proizvodnje hrane u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama: portulak, obalni petrovac, medvjeđi luk, divlji koromač i oštrolisna šparuga
 • Klimatske promjene i samoniklo bilje u kontekstu turizma

Predavači na radionici su:

 • dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam
 • Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment., Institut za poljoprivredu i turizam
 • dr. sc. Ana Težak Damijanić, Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marija Pičuljan, mag.oec., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Nina Išić, mag.ing.agr., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marta Sivec, mag.ing.agr., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marita Etinger dipl. iur. , Istarsko veleučilište -Universitá Istriana di scienze applicate.

 Radionica će se održati u petak, 13. 05. 2022. godine s početkom u 11:00 sati (Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin).

3.12.2021.

Naša projektna suradnica Marta Sivec mag.ing.agr. sudjelovala je na znanstvenom simpoziju u Vodicama (5.-10.9.2021.) na kojem je izlagala svoj znanstveni rad s naslovom „Morfološka raznolikost sjemena motra (Crithmum maritimum L.)“. 

12.10.2021.

Radi određivanja primarnih i sekundarnih metabolita na našem projektu„WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ nabavljen je LC-MS uređaj s obzirom da Institut za poljoprivredu i turizam nije posjedovao sličan uređaj.

Kupljeni  tekućinski kromatograf s trostrukim masenim detektorom (UPLC-QqQ) namijenjen je za brze, osjetljive i selektivne kvantitativne analize širokog raspona bioloških molekula u kompleksnom matriksu. Instrument se može koristiti za ciljane analize metabolita, hormona, toksina ili pesticida. Uz navedeno instrument je sposoban i za analizu većih molekula kao što su peptidi.

Uređaj predstavlja okosnicu projektnog prijedloga, te nabavom uređaja omogućeno je jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture u području biotehničkih i prirodnih znanosti kao temelj za buduća istraživanja u području klimatskih promjena.

29.9.2021.

Uzgojene presadnice motra (Crithmum maritimum L.) posađene u lonce

Sjeme motra (Crithmum maritimum L.) prikupljeno je na 25 različitih lokacija s područja kvarnerskih otoka te obale Istre. Sjeme je prvotno posijano u letvarice.  Nakon toga  biljke su pikirane u kontejnere u trenutku  kada su dospjele do faze prvog  pravog lista. To je jedan od ključnih trenutaka za pikirati biljku.  Sredinom srpnja biljke su posađene u lonce te će se dalje pratiti njihov vegetativni porast.

Slika 1. Sjeme motra u petrijevkama
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 2. Biljke u kontejneru spremne za presađivanje
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 3. Postavljen pokus u plasteniku
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 4. Praćenje vegetativnog porasta biljaka
(Izvor: Sivec, 2021.)

1.6.2021.

Prikupljeno sjeme oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) i stavljeno na stratifikaciju

Plodovi oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) prikupljeni su na području istarskog poluotoka.

Nakon dopremanja istih na Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču uslijedilo je njihovo čišćenje i utvrđivanje brojnog stanja radi daljnjeg određivanja tretmana.

Prije stavljanja sjemena na stratifikaciju odrađena je njegova sterilizacija te je sjeme položeno u aluminijske kontejnere napunjene sitnim pijeskom.

Slika 1. Šparožina s plodovima
(Izvor: Sivec, 2020.)
Slika 2. Petrijevke s očišćenim sjemenom šparoga
(Izvor: Sivec, 2020.)

Slika 3. Sjeme šparoga pripremljeno za stratifikaciju u pijesku
(Izvor: Sivec, 2020.)