• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

 • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

8.5.2023.

Održana završna radionica projekta „WildBioAdapt“ pod nazivom Samoniklo bilje u funkciji prilagodbe poljoprivrednog i turističkog sektora klimatskim promjenama

 

U Zajednici Talijana u Puli održana je 03. svibnja 2023. godine radionica u sklopu projekta „WildBioAdapt-Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama”  u organizaciji Istarskog veleučilišta i Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Tema radionice bila je Samoniklo bilje u funkciji prilagodbe poljoprivrednog i turističkog sektora klimatskim promjenama“.
Projekt „WildBioAdapt“ za cilj ima  ojačati znanstvena istraživanja koja se mogu koristit za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude.

Fokus istraživanja je na divljim biljnim vrstama čija  ugroženost najvećim dijelom proizlazi iz specifičnosti staništa na kojem rastu, veće i manje prilagodljivosti promjenama okolišnih uvjeta i staništa. Odabrano je nekoliko vrsta koje svojom hranjivom vrijednošću mogu konkurirati komercijalno uzgajanom povrću poput portulaka, oštrolisne šparoge, medvjeđeg luka, obalnog petrovca i običnog komorača. Sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora omogućit će se održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

Projekt se financira temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U provedbi projekta uz korisnika Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate iz Pule sudjelovali su kao partneri znanstvenici sa Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča na čelu sa voditeljicom istraživačkog tima dr. sc. Smiljanom Goretom Ban.

Na radionici je sudjelovalo 40 sudionika na kojoj  su  u sklopu programa pozdravne govore održali  dekan Istarskog veleučilišta dr. sc. Daglas Koraca, ravnatelj IPTPO dr. sc. Dean Ban i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo dr. sc. Ezio Pincan.

Kroz rezultate trogodišnjih pokusa genotipizacije samoniklog bilja te selekcije prilagodljivih prikupljenih primki na abiotičke stresore (suša, visoke temperature), koje su izložili znanstvenici sa Instituta za poljoprivredu i turizam, na radionici je stavljen naglasak na introdukciju divljih biljnih vrsta u poljoprivrednu proizvodnju.

Ovim se putem još jednom educiralo dionike poljoprivrednog i turističkog sektora te zainteresiranu javnost s konkretnim i provedivim mjerama sprečavanja daljnje degradacije istraživane okoline uslijed klimatskih promjena te modificiranje postojeće turističke ponude uvođenjem divljih biljnih svojti u gastronomsku ponudu.

Izlaganjem prezentacije izvr. prof. dr. sc. Ivane Vitasović Kosić sa Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet, naši sudionici saznali su  zanimljive informacije o prepoznavanju samoniklog bilja s naglaskom na njihovu korisnost i važnost konzumiranja kao dodatnih ili zamjenskih izvora hrane.

26.4.2023.

Poziv na radionicu projekta WildBioAdapt – 3. svibnja 2023. Zajednica Talijana Pula

Program radionice – Wild Bio Adapt, Svibanj 2023.

Istarsko Veleučilište – Università Istriana di scienze applicate i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču pozivaju vas na radionicu Samoniklo bilje u funkciji prilagodbe poljoprivrednog i turističkog sektora klimatskim promjenama projekta „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ koja će se održati u srijedu, 3. svibnja 2023. u Zajednici Talijana Pula Circolo, Carrarina 1, Pula.

 

Registracija za sudjelovanje na radionici putem slijedeće poveznice:

https://forms.gle/V9UF58pW6ntBi3Q97

12.4.2023.

Sudjelovanje na 17. Simpoziju agronoma u Vodicama

Suradnici Nikola Major i Marta Sivec sudjelovali su na 17. Simpoziju agronoma održanom u Vodicama od 19.06 – 22.06.2022. na kojem su predstavili svoje prezentacije Influence of stratification and scarification on seed germination of wild asparagus (Asparagus acutifolius L.) i Vegetable Growing, Ornamental, Aromatic And Medicinal Plants.

23.5.2022.

Organizirana prva radionica projekta WildBioAdapt

Istarsko veleučilište – Universitá Istriana di scienze applicate kao korisnik projekta  i partner na projektu Institut za poljoprivredu i turizam  u sklopu projekta „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama organizirali su prvu radionicu  pod naslovom: Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Radionica je namijenjena dionicima u turizmu s ciljem njihovog upoznavanja s divljim biljnim vrstama koje mogu biti stavljene u funkciju prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama. Naglasak je stavljen na pet samoniklih biljaka, koje uključuju oštrolisnu šparogu, medvjeđi luk, obalni petrovac, portulak i obični komorač. Kroz radionicu se sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora želi potaknuti održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

Sama radionica održana je 13. svibnja 2022. u Edukacijskom gastronomskom centaru Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa samim projektom i postignutim rezultatima. Na radionici su predstavljeni radovi znanstvenika sa instituta u Poreču vezano uz divlje biljne vrste koje su fokus projekta:  portulak, obalni petrovac, medvjeđi luk, divlji koromač i oštrolisna šparuga kao nutritivni i agronomski potencijal.

Na radionici je prezentirana priprema i degustacija jela korištenjem divljih biljnih vrsta.

U sklopu radionice izrađeni su promotivni letci projekta u kojoj je zainteresirana javnost upoznata sa ciljevima projekta. Također je tiskana i verzija letaka na Brailleovom pismu kako bi informacije o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe bile dostupne i slijepim i slabovidnim osobama.

Projekt „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ nastavlja sa daljnjim aktivnostima u cilju jačanja znanstvenih istraživanja koja se mogu koristit za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru, a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude.

WildBioAdapt- Program radionice

16.5.2022.

 Sudjelovanja suradnika projekta WBA na Festivalu samoniklog bilja u Kršanu 07.05.2022. 

Na Festivalu Samoniklog bilja u Kršanu naši su suradnici imali priliku predstaviti projekt WildBioAdapt-Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama. Predstavljene su i divlje biljne vrste na koje se odnosi sam projekt. Javnost je imala mogućnost upoznati glavne ciljeve projekta, posjetitelji su imali priliku upoznati se s namjenom i načinom upotrebe samoniklih biljaka u gastronomiji. Kroz prezentacije predstavljena su široj javnosti  nova saznanja o kulinarskoj upotrebi jestivog samoniklog bilja, njegovoj hranjivoj vrijednosti i ljekovitim svojstvima.

Suradnici su predstavili slijedeće prezentacije:

 • Predstavljanje projekta Wildbioadapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama – David Košara, Marita Etinger
 • Tust je gušt – Marta Sivec
 • Motar – povrće i začin s morskih stijena – Nina Išić
 • Medvjedi luk – daje snagu medvjeda – Tvrtko Karlo Kovačević

9.5.2022.

Radionica Istarskog veleučilišta i Instituta za poljoprivredu i turizam

Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Istarsko veleučilište -Universitá Istriana di scienze applicate i Institut za poljoprivredu i turizam  u sklopu projekta „WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama organiziraju  radionicu  pod naslovom: Samoniklo bilje u borbi s klimatskim promjenama

Sa sljedećim temama:

 • Prezentacija projekta„WildBioAdapt – Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“
 • Divlje svojte u funkciji proizvodnje hrane u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama: portulak, obalni petrovac, medvjeđi luk, divlji koromač i oštrolisna šparuga
 • Klimatske promjene i samoniklo bilje u kontekstu turizma

Predavači na radionici su:

 • dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam
 • Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment., Institut za poljoprivredu i turizam
 • dr. sc. Ana Težak Damijanić, Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marija Pičuljan, mag.oec., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Nina Išić, mag.ing.agr., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marta Sivec, mag.ing.agr., Institut za poljoprivredu i turizam
 • Marita Etinger dipl. iur. , Istarsko veleučilište -Universitá Istriana di scienze applicate.

 Radionica će se održati u petak, 13. 05. 2022. godine s početkom u 11:00 sati (Edukacijski gastronomski centar Istre, Gortanov Brijeg 1, Pazin).

3.12.2021.

Naša projektna suradnica Marta Sivec mag.ing.agr. sudjelovala je na znanstvenom simpoziju u Vodicama (5.-10.9.2021.) na kojem je izlagala svoj znanstveni rad s naslovom „Morfološka raznolikost sjemena motra (Crithmum maritimum L.)“. 

12.10.2021.

Radi određivanja primarnih i sekundarnih metabolita na našem projektu„WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ nabavljen je LC-MS uređaj s obzirom da Institut za poljoprivredu i turizam nije posjedovao sličan uređaj.

Kupljeni  tekućinski kromatograf s trostrukim masenim detektorom (UPLC-QqQ) namijenjen je za brze, osjetljive i selektivne kvantitativne analize širokog raspona bioloških molekula u kompleksnom matriksu. Instrument se može koristiti za ciljane analize metabolita, hormona, toksina ili pesticida. Uz navedeno instrument je sposoban i za analizu većih molekula kao što su peptidi.

Uređaj predstavlja okosnicu projektnog prijedloga, te nabavom uređaja omogućeno je jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture u području biotehničkih i prirodnih znanosti kao temelj za buduća istraživanja u području klimatskih promjena.

29.9.2021.

Uzgojene presadnice motra (Crithmum maritimum L.) posađene u lonce

Sjeme motra (Crithmum maritimum L.) prikupljeno je na 25 različitih lokacija s područja kvarnerskih otoka te obale Istre. Sjeme je prvotno posijano u letvarice.  Nakon toga  biljke su pikirane u kontejnere u trenutku  kada su dospjele do faze prvog  pravog lista. To je jedan od ključnih trenutaka za pikirati biljku.  Sredinom srpnja biljke su posađene u lonce te će se dalje pratiti njihov vegetativni porast.

Slika 1. Sjeme motra u petrijevkama
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 2. Biljke u kontejneru spremne za presađivanje
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 3. Postavljen pokus u plasteniku
(Izvor: Sivec, 2021.)
Slika 4. Praćenje vegetativnog porasta biljaka
(Izvor: Sivec, 2021.)

1.6.2021.

Prikupljeno sjeme oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) i stavljeno na stratifikaciju

Plodovi oštrolisne šparoge ( Asparagus acutifolius L. ) prikupljeni su na području istarskog poluotoka.

Nakon dopremanja istih na Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču uslijedilo je njihovo čišćenje i utvrđivanje brojnog stanja radi daljnjeg određivanja tretmana.

Prije stavljanja sjemena na stratifikaciju odrađena je njegova sterilizacija te je sjeme položeno u aluminijske kontejnere napunjene sitnim pijeskom.

Slika 1. Šparožina s plodovima
(Izvor: Sivec, 2020.)
Slika 2. Petrijevke s očišćenim sjemenom šparoga
(Izvor: Sivec, 2020.)

Slika 3. Sjeme šparoga pripremljeno za stratifikaciju u pijesku
(Izvor: Sivec, 2020.)