• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je ojačati znanstvena istraživanja koja se mogu koristit za očuvanje bioraznolikosti odabranih divljih biljnih vrsta na hrvatskom obalnom i otočnom prostoru a koje se mogu introducirati u poljoprivrednu proizvodnju te dodatno marketinški valorizirati i formirati nove turističke proizvode u vidu gastronomske ponude.

Fokus istraživanja je na divljim biljnim vrstama čija  ugroženost najvećim dijelom proizlazi iz specifičnosti staništa na kojem rastu, veće i manje prilagodljivosti promjenama okolišnih uvjeta i staništa. Odabrano je nekoliko vrsta koje svojom hranjivom vrijednošću mogu konkurirati komercijalno uzgajanom povrću poput portulaka, oštrolisne šparoge, medvjeđeg luka, obalnog petrovca i običnog komorača.

Sinergijom poljoprivrednog i turističkog sektora omogućit će se održivost atraktivnosti turističkog proizvoda u području osjetljivom na klimatske promjene uz ekološko očuvanje i vizualni identitet destinacije uz održivost proizvodnje hrane i diverzifikacije gastronomske ponude.

456.859,87 €

Ukupna vrijednost projekta

456.476,69 €

Iznos koji financira EU

2020. – 2023.

Razdoblje provedbe projekta:

55.730,23  €

Iznos koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost