• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

Kontakt:

Istarsko veleučilište

Riva 6
52100 Pula
Tel. 052 381 412

Marita Etinger
Administrator projekta
metinger@iv.hr

  Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Karla Huguesa 8
52440 Poreč
tel: 052 408 300

Dr.sc. Dean Ban
Voditelj istraživanja
dean@iptpo.hr