• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt

WildBioAdapt

divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

Istarsko veleučilište
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Zajedno do fondova EU

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike Istarskom veleučilištu – Università Istriana di scienze applicate dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.923.425,05 kuna što predstavlja najveći mogući iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova i čini 84,9999% prihvatljivih troškova cjelokupnog projekta.

Sredstva za sufinanciranje projekta WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za trogodišnji period (2020., 2021. i 2022. godinu) u okviru Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnost K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija, Izvor 563 za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Europski strukturni i investicijski fondovi
RH MZOiE
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

456.859,87 €

Ukupna vrijednost projekta

456.476,69 €

Iznos koji financira EU

2020. – 2023.

Razdoblje provedbe projekta:

55.730,23  €

Iznos koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projektni prijedlog istražuje mjere prilagodbe klimatskim promjenama triju sektora: poljoprivreda, prirodni ekosustavi i bioraznolikost te turizam.

Osnova očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskih obilježja prostora su lokalno dostupne divlje biljne vrste te mjere održivog razvoja poljoprivrede i turizma na području jadranske regije.

Dionici triju sektora biti će i korisnici rezultata kroz iskoristivost divljih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanje ekosustava, obogaćivanje turističke gastro ponude te mjere prilagodbe poslovanja turističkog sektora.

Ciljevi projekta WildBioAdapt – divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama će, se ostvariti putem interdisciplinarnih istraživanja o nutritivnom i agronomskom potencijalu odabranih vrsta te jačanju svijesti o klimatskim promjenama kod šire javnosti.