• Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao nositelj

  • Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču kao partner

provode znanstveno-istraživački projekt


divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama

Rezultati

  1. Definiranje mikro lokacija i mapiranje staništa iz divljih biljnih vrsta portulak, oštrolisna šparoga, medvjeđi luk, obalni petrovac i obični komorač na koje je stavljen fokus u ovom projektnom prijedlogu.
  2. Genotipizacija na divljim biljnim vrstama te selekcija prilagodljivih prikupljenih primki na abiotičke stresore (suša, visoke temperature)
  3. Introdukcija divljih biljnih vrsta u poljoprivrednu proizvodnju.
  4. Utvrđivanje svjesnosti turističkih poduzeća o klimatskim promjenama te modificiranje postojeće turističke ponude uvođenjem divljih biljnih svojti u gastronomsku ponudu u kontekstu poticanja veće održivosti u poslovanju u borbi protiv klimatskih promjena.
  5. Identificiranje znanja kupaca o divljim svojtama, spremnost na kupnju kako bi se potaknula konzumacija divljih svojti te podizanje svijesti potrošača oko prilagodbe manje poznatim izvorima hrane te važnost konzumiranja divljih biljnih vrsta kao dodatnih ili zamjenskih izvora hrane.
  6. Educiranje i informiranje dionika poljoprivrednog i turističkog sektora te zainteresirane javnosti s konkretnim i provedivim mjerama sprečavanja daljnje degradacije istraživane okoline uslijed klimatskih promjena kroz održavanje radionica, tiskanje letaka, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima.
  7. Objavljivanje članaka u međunarodnim časopisima što omogućava upoznavanje stručne i znanstvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju, bioraznolikost te na turizam i oblikovanje budućih turističkih proizvoda.
  8. Diseminacija rezultata provedenih istraživanja putem sredstva javnog informiranja (gostovanje u radio i TV emisijama) i kroz mogućnosti suvremenih informatičkih tehnologija (web stranica, portali i društvene mreže).